روز: فوریه 27, 2016

نکات بارداری

تمامی نکات بارداری تشخیص با تست بارداری در این تست با اندازه گیری میزان هورمون بارداری در ادرار تا 99 درصد می توان این موضوع را مشخص کرد که شخص باردار است یا خیر تست بارداری چطور کار میکنند ؟ در تست بارداری می توان وجود هورمون خاص که مختص بارداری می باشد را در […]

ادامه مطلب