روز: سپتامبر 24, 2017

جمع‌آوری تخمک در ivf

جمع‌آوری تخمک‌ها چگونه انجام می گیرد ؟ در زمان تحریک تخمک گذاری تخمدان ها به اندازه ایی بزرگ می شوند که متخصص زنان می تواند از راه دیواره واژن تخمک ها را از تخمدان جمع آوری کند .این عمل تحت بیهوشی و یا بی حسی موضعی انجام می گیرد . پزشک درحالی که وضعیت تخمدان […]

ادامه مطلب